Så här går det till

Råvindskonvertering – från råyta till intäktsbringande bostad

Råvindskonvertering, konvertering av råvind

Vi hjälper att dig att bygga om din råvind

När tänkte du på din förenings råvind senast? Där finns en outnyttjad potential som kan förvandla ert utrymme till något extraordinärt. Med vår specialiserade expertis inom råvindskonvertering kan du förvandla det okända till en unik och värdefull tillgång för dig och din fastighet, oavsett om du är fastighetsägare eller representerar en bostadsrättsförening.

Låt oss hjälpa dig att upptäcka och förverkliga potentialen när du vill bygga om din råvind till vindsvåning.

Kontakta oss idag för en personlig konsultation och låt oss tillsammans skapa något extraordinärt. Med vår expertis och din vision är möjligheterna obegränsade!

Kontakta oss
Råvindskonvertering för Bostadsrättsföreningar

Råvindskonvertering för BRF

Många bostadsrättsföreningar besitter stora dolda värden i sina råytor. Att råytan ännu inte konverterats till bostäder kan ha olika anledningar och för många föreningar kan det kännas både omfattande och krävande att få igång ett projekt för råvindskonvertering. Med vårt stöd minimeras föreningens arbetsinsats och risk, samtidigt som vi maximerar föreningens lönsamhet i projektet.

Läs mer
nyrenoverad råvind

Konvertera råvind – för Bostadsutvecklare

Är du Bostadsutvecklare och söker nya projekt? Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

Läs mer

Råvindskonvertering – vi hjälper dig hela vägen

Konvertering av råvind till bostad är en process där en oinredd vind eller ett oanvänt utrymme i en byggnad omvandlas till en bostadslokal. Det kan vara ett populärt alternativ för att öka boendeytan i ett hem utan att behöva bygga till eller göra större ombyggnader.

Det är viktigt att komma ihåg att konvertering av råvind till bostad kan vara en stor och komplex process som kräver noggrann planering och korrekt utförande för att säkerställa säkerheten och efterlevnad av regler och föreskrifter. Att anlita professionella entreprenörer och mäklare kan vara till stor hjälp under hela processen.

Omvandla råvind till bostad – steg för steg

Planering och tillstånd

Vi har koll på vilka tillstånd som krävs för att konvertera råvinden till en bostad. Ibland kan du behöva ansöka om byggnadstillstånd eller andra tillstånd från lokal myndighet.

Design och layout

Layouten utformas för den nya bostaden med tanke på funktion och användbarhet. Vårt team består av arkitekter som vet hur man kan utnyttja utrymmet på bästa sätt för att skapa en bekväm och funktionell bostad.

Byggnadsarbete

När bygglovet är godkänt kan omvandlingsarbetet påbörjas, exempelvis att förstärka taket, isolera vinden, installera el- och VVS-system med mera.

En utmaning att konvertera råvind till lägenhet

Att bygga om en råvind till en bostad kan kännas utmanande vid första anblicken – när man ser råvinden första gången känns det långt till din drömvåning. Men samtidigt är det utrymmets unika karaktär som kan hjälpa dig att nå fram till de egenskaper du vill uppnå när du omvandlar råvinden till en lägenhet eller vindsvåning. Takhöjd, terrasser, snedtak, takfönster – när en råvind ska konverteras öppnas massor av lockande möjligheter.

Känns det svårt att få en bild av hur den tänkta vindsvåningen kan komma att se ut? En ritning eller ett besök kan ge mycket hjälp på vägen, men det räcker inte alltid hela vägen. Våra mäklare och projektledare kan hjälpa dig att få en tydlig bild. Det blir tydligare när köparen är med och skissar på planlösningen, går igenom materialvalen med mera.

Råvindskonvertering – frågor och svar

Vilka regler finns kring inredning av råvind?

Vissa ingrepp kan vara lovpliktiga eller kräva ändringsanmälan, bland annat dessa:

  • Ändrat användningsområde.
  • Höjning av tak.
  • Bygga terrass.
  • Tillbyggnad av takkupor eller liknande.
  • Fasadändring.

Vad kan man göra med en konverterad råvind?

En råvindskonvertering är ett smart sätt att utöka bostadsytan i fastigheten. Oavsett om det gäller att bygga en ny lägenhet eller att bygga en etagelägenhet med ett extra arbetsrum, nya sovrum eller extra förvaring så kan ombyggda vindsutrymmen erbjuda bra alternativ.

Köpa råvind för konvertering

När man köper en vindsvåning som ska konverteras betalar man ofta ett fast kvadratmeterpris. Det betyder att priset kan justeras från då kontraktet skrivs till dess att lägenheten står klar och man har gjort en slutuppmätning. I slutskedet av processen får du besked hur stor del av det totala vindsutrymmet som är boarea och biarea. Du betalar dock bara för boarean.

En kontrollmätning av vindsvåningens yta innan man börjar bygga är ofta en bra idé.

Om köparen kommer in tidigt i processen när en råvind ska byggas om till lägenheter går det ofta bra att påverka materialval och utformning. Vi har stor erfarenhet när det handlar om att göra om en råvind till bostad och kan ge dig råd och tips om du är osäker.