Så här går det till

Från råvind till vindsvåning

För köpare

Att köpa en vindsvåning på ritning kan kännas utmanande när anblicken av en råvind är långt från den drömvåning man letar efter. Det är samtidigt vindarnas unika karaktär som kan hjälpa dig att uppfylla de karaktärsdrag som just du söker, som takhöjd, terrasser, öppna spisar, änglatrappor, snedtak, takfönster mm.

Läs mer

För Bostadsrättsföreningar

Många bostadsrättsföreningar besitter stora dolda värden i sina råvindar. Att råvinden ännu inte konverterats till bostäder kan ha olika anledningar och för många föreningar kan det kännas både omfattande och krävande att få igång ett vindsprojekt. Med rätt stöd kan processen bli smidig och för de flesta föreningar är det ekonomiskt motiverat att konvertera råvinden till bostäder.

Läs mer