Så går det till

Från råvind till vindsvåning

För Bostadsrättsföreningar

Allt börjar i de flesta fall med en engagerad medlem eller styrelse som ser möjligheten att skapa en bättre direktavkastning av föreningens råvindar eller dåligt disponerade lokaler. Den vanligaste anledningen till att konvertera råytor till nya bostäder brukar vara att man vill frigöra kapital för att kunna amortera ner lånen, återbetala insatser till medlemmarna eller för att finansiera kommande underhåll. Vägen till färdigställda bostäder brukar vara lång och det är viktigt att vara noggrann och grundlig för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen, de flesta föreningar väljer att ta stöd av en sakkunnig konsult under projektets alla steg.

En bostadsrättsförenings styrelse har som grundläggande uppdrag att ta tillvara på medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadsrätter men samtidigt ska styrelsen och föreningen verka för att upprätthålla så hög boendekvalitet som möjligt under processens gång. Vår rekommendation till er som bostadsrättsförening är att oavsett om ni ska konvertera er vind eller lokal ta hjälp av sakkunniga konsulter inom såväl byggteknik som juridik för att säkerställa att projektet blir så tryggt som möjligt för föreningens del.

Försäljningsprocessen

Innan en vind eller lokal är klar att upplåta ska föreningen ta sig genom en process där man dels utreder förutsättningarna för projektet och dels låter medlemmarna komma till tals innan föreningen ska fatta beslut om projektets olika delar så som flytt av förråd, upplåtelse av nya bostadsrätter eller andra beslut för att möjliggöra projektet. I vissa fall behöver föreningen även låta Hyresnämnden verifiera stämmans beslut.

Bygglov

Hur vinden bäst ska disponeras utifrån förutsättningarna beror på många faktorer så som att marknadsläget kan ligga till grund för huruvida efterfrågan är störst på större eller mindre bostäder och hur vindens planlösningar optimeras på bästa sätt. Oavsett om föreningen själv eller en fastighetsutvecklare hanterar bygglovet för vinden kan dess värde variera stort utifrån hur genomtänkt och bra bygglovet blir, vår starkaste rekommendation är att arbeta med arkitekter som har erfarenhet av att rita just vindar.

Våra samarbetspartners är specialiserade på samtliga delar av processen från vindar och lokaler till bostäder och kan hjälpa er förening att få en trygg och bra resa genom projektet.