Så går det till

Lokal till bostad – från råyta till intäktsbringande bostad

Låt oss omvandla din lokal till bostad

Har din bostadsrättsförening tomma ytor som står oanvända och kostar pengar? Vindsförråd, kontor, hyreslokaler, förskolor, tvättstugor är några exempel på ytor som kan konverteras till bostäder för att stärka föreningens ekonomin.

En konvertering av ytor kan på förhand se ut som ett komplicerat projekt. Men om du anlitar oss som partner kan vi minimera din ansträngning när du vill göra om en lokal till bostad.

En framgångsrik lokalkonvertering kräver en kedja av kompetenser, från arkitekt till projektledare, inredningsdesigners och skickliga byggare. Vi besitter förmågan att leda föreningen med saklig information och kunskap avseende både det byggtekniska och marknadens trender.

Kontakta oss

Lokal till bostad – för BRF

Allt börjar i de flesta fall med en engagerad medlem eller styrelse som ser möjligheten att skapa en bättre direktavkastning av föreningens råvindar eller dåligt disponerade lokaler. Den vanligaste anledningen till att konvertera råytor till nya bostäder brukar vara att man vill frigöra kapital för att kunna amortera ner lånen, återbetala insatser till medlemmarna eller för att finansiera kommande underhåll. Vägen till färdigställda bostäder brukar vara lång och det är viktigt att vara noggrann och grundlig för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen, de flesta föreningar väljer att ta stöd av en sakkunnig konsult under projektets alla steg.

En bostadsrättsförenings styrelse har som grundläggande uppdrag att ta tillvara på medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadsrätter men samtidigt ska styrelsen och föreningen verka för att upprätthålla så hög boendekvalitet som möjligt under processens gång. Vår rekommendation till er som bostadsrättsförening är att oavsett om ni ska konvertera er vind eller lokal ta hjälp av sakkunniga konsulter inom såväl byggteknik som juridik för att säkerställa att projektet blir så tryggt som möjligt för föreningens del.

Försäljningsprocessen

Innan en vind eller lokal är klar att upplåta ska föreningen ta sig genom en process där man dels utreder förutsättningarna för projektet och dels låter medlemmarna komma till tals innan föreningen ska fatta beslut om projektets olika delar så som flytt av förråd, upplåtelse av nya bostadsrätter eller andra beslut för att möjliggöra projektet. I vissa fall behöver föreningen även låta Hyresnämnden verifiera stämmans beslut.

lokal till bostad

Bygglov

Hur vinden bäst ska disponeras utifrån förutsättningarna beror på många faktorer så som att marknadsläget kan ligga till grund för huruvida efterfrågan är störst på större eller mindre bostäder och hur vindens planlösningar optimeras på bästa sätt. Oavsett om föreningen själv eller en fastighetsutvecklare hanterar bygglovet för vinden kan dess värde variera stort utifrån hur genomtänkt och bra bygglovet blir, vår starkaste rekommendation är att arbeta med arkitekter som har erfarenhet av att rita just vindar.

Våra samarbetspartners är specialiserade på samtliga delar av processen från vindar och lokaler till bostäder och kan hjälpa er förening att få en trygg och bra resa genom projektet.

Ta nästa steg mot en ekonomiskt starkare bostadsrättsförening med vår hjälp

Kontakta oss idag för att diskutera vilka möjligheter er förening har.

Du når vår transaktionsrådgivare på transaktion@simoncrest.se eller ring 0736998557.

Vi skapar utrymmen av hög kvalitet

Vi är specialiserade på att konvertera, omvandla och bygga om lokaler till bostäder/lägenheter. Med lång erfarenhet av att skapa levnadsutrymmen av hög kvalitet, strävar vi efter att göra omvandlingsprocessen så smidig och lönsam som möjligt för våra kunder.

Vi börjar med att noggrant utvärdera potentialen hos varje fastighet och identifiera dess möjligheter och utmaningar. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners och entreprenörer som vi samarbetar med för att säkerställa att varje omvandlingsprojekt når sin fulla potential.

Konvertera lokal till bostad/lägenhet – att tänka på

  • Vi hjälper er att ta fram en översiktlig projektkalkyl som visar kostnader och intäkter. Det är en god idé att tidigt mäta upp ytan och beakta olika myndighetskrav.
  • Bygglov krävs. Det kan exempelvis finnas svårigheter att sätta upp nya fönster eftersom fasaden därmed ändras.
  • Bullernivån är också något som tas hänsyn till och kan påverka bygglovet.
  • Vi kan juridiken kring processen, och hjälper till med upprättande av avtalen. Vi bidrar till att föreningen minskar den ekonomiska risken.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av lokalkonvertering – vi kan göra om din lokal till bostad/lägenhet.

Fördelar med att bygga om lokal till bostad

Det finns stora fördelar med att konvertera en oanvänd lokal till en eller flera lägenheter. Här är några av de största fördelarna:

  • Med nya bostäder kan fler hushåll dela på föreningens kostnader.
  • En oäkta förening kan få möjlighet att ändra status till äkta genom att omvandla lokaler till bostäder.
  • Försäljningen innebär en intäkt som till exempel kan användas för att finansiera kommande projekt eller amortera lån för bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren.
  • Föreningen får in nya avgiftsintäkter.
  • Fler kvadratmeter bostadsyta bidrar till att lånen späds ut och belåningsgraden minskar.

Simon Crest är specialiserade på samtliga delar av processen att omvandla lokaler till bostäder och kan hjälpa er förening att få en trygg och bra resa genom projektet.