Simon Crest

Nyproduktion

Så går det till

Att köpa en nyproducerad bostad har många fördelar, du blir den första att flytta in och kan i många fall påverka så materialval och utformning blir i linje med din smak. Från visning till inflyttning så ser processen mer eller mindre likadan ut på alla våra nyproduktioner i nybildade bostadsrättsföreningar, dock ej nyproducerade vindsvåningar i befintliga fastigheter. För att säkerställa att du inte går miste om din drömlägenhet är det fördelaktigt att vara med i vårt spekulantregister då flera av våra byggherrar väljer att ha en VIP-visning för förhandsintressenter innan projekten säljstartar. Processen i en klassisk nyproduktion visas här nedan.

1

Intresseanmälan

När våra projekt initieras är det i regel ett tag kvar till säljstart, vi brukar då introducera projektet för vårt spekulantregister och tillsammans med byggherren lansera en projekthemsida för att visa övergripande information och möjliggöra intresseanmälan. De som anmält sig i tidigt skede ges ofta möjligheten att komma på säljstarter och eventuella VIP-visningar.

2

VIP-visning

I flera av våra projekt ges de spekulanter som gjort en intresseanmälan någon form av möjlighet till VIP-visning och förhandsköp. VIP-visningen kan bestå antingen av en visning på plats eller i ett showroom. Du som förhandspekulant får försäljningsmaterial utskickat innan den ordinarie säljstarten.

3

Säljstart

När projektet säljstartas presenteras allt material i form av ritningar, renderingsbilder, områdesbilder, modeller, rums- och materialbeskrivningar mm. Allt digitalt material visas i regel på vår hemsida alternativt en projekthemsida och för många projekt öppnas även ett showroom dit spekulanter kan komma och få se modeller och materialval samt ställa frågor inför ett eventuellt köp. Inför säljstarten presenteras även vilken turordningsprincip som gäller om flera spekulanter vill köpa samma bostad.

4

Bokningsavtal

Avtalsstrukturen kan variera mellan olika projekt beroende på i vilket skede bildandet av bostadsrättsföreningen är i, hur långt byggnationen kommit samt om byggherren vill möjliggöra bokningar av bostäderna eller direkt skriva bindande förhandsavtal.

Ett bokningsavtal är mer en reservation än ett bindande avtal. Vid bokningen betalas ofta en bokningsavgift och avtalet är inte mer bindande än att du har förtur på din bokade lägenhet när juridiskt bindande förhandsavtal och/eller upplåtelseavtal ska skrivas efter att bostadsrättsföreningen bildats.

5

Förhandsavtal

Innan du tecknar det juridiskt bindande förhandsavtalet är det viktigt att se över din ekonomi och livssituation, då det kan vara lång tid från förhandsavtal till inflytt är det svårt att få ett aktuellt lånelöfte men istället kan du i god tid planera ett sparande eller tillsammans med din bank hitta en finansieringsmodell inför ditt framtida tillträde.

6

Betalplan och finanisering

När respektive betalning ska ske samt hur stor andel som betalas innan tillträde varierar mellan de olika projekten. Det är viktigt att säkerställa att man har frigjort kapital eller fått lån till respektive betalningstillfälle. Det kan ibland behövas värdering av din nuvarande bostad för att få lånelöften, detta kan våra mäklare kan bistå er med. Det är ofta viktigt att planera försäljning av nuvarande bostad i förhållande till tillträdesdatumet för att undvika att sitta med dubbla bostäder och kostnader under för lång tid.

7

Genomgång av materialval och byggplatsvisningar

Du kommer ha möjlighet att påverka vissa delar av din bostad och tycka till kring olika materialval. I många fall kan du även få komma på platsbesök någon gång under byggnationsprocessen.

8

Upplåtelseavtal

I god tid före tillträdet, normalt runt ett halvår innan, tecknas upplåtelseavtal på de nya bostäderna. När detta sker är bostadsrättsföreningen bildad och godkänd hos Bolagsverket och om delbetalning ska ske har i regel byggherren tecknat en försäkring för att få ta emot förskottsbetalningar. När lägenheten är upplåten är du godkänd medlem i föreningen och du äger du bostaden du köpt.

9

Besiktning

Innan tillträdet sker en besiktning av respektive bostad. Du som köpare blir ofta inbjuden att delta vid till detta tillfälle, men besiktningen sker mellan parterna bostadsrättsföreningen, som är beställare, och entreprenören. Det är alltså inte du som köpare som är motpart. Är det något du inte är nöjd med eller som visar sig vara bristfälligt så får du ta frågan med föreningen som tar den vidare till byggaren.

10

Inflyttning/Tillträde

På inflyttningsdagen får du tillträde och nycklar till din lägenhet. I regel flyttar ett flertal lägenheter in samtidigt. Det kan vara detaljer i huset som inte är helt färdiga vid inflytt, exempelvis innergårdsplanteringar eller liknande, det är normalt och kommer komma på plats.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Välkommen att kontakta oss!
Läs mer