Så går det till

Från råvind till vindsvåning

För köpare

Att köpa en vindsvåning på ritning kan kännas utmanande när anblicken av en råvind är långt från den drömvåning man letar efter. Det är samtidigt vindarnas unika karaktär som kan hjälpa dig att uppfylla de karaktärsdrag som just du söker, som takhöjd, terrasser, öppna spisar, änglatrappor, snedtak, takfönster mm.

Har du svårt att skapa dig en bild av hur de tilltänkta vindsvåningarna kan komma att se ut genom att enbart gå igenom ritningar eller besöka en råvind hjälper våra projektledare och mäklare dig att få en så tydlig bild som möjligt. Det brukar bli tydligare när du som köpare är med och skissar på planlösningen, går igenom materialvalen mer grundligt och kanske får ta del av inspirationsbilder från tidigare liknande projekt, i många fall har vi även renderingsbilder av den tilltänkta bostaden.

Köpprocessen

När du köper en vindsvåning på ritning betalar du ofta ett fast kvadratmeterpris vilket innebär att priset kan komma att justeras från kontrakt till färdig lägenhet. Som köpare får du vid projektets slutskede veta hur mycket area som är boarea och biarea, du betalar dock endast för boarean. Är ytan viktig för dig är det därför bra att rådfråga våra mäklare innan du köper en lägenhet och kanske genomföra en tidig kontrollmätning av vindsvåningens yta.

I många av projekten kan du som köpare vara med och påverka utformning och materialval om du kommer in i ett tidigt skede. Vill du påverka men saknar idéer har flera av våra medarbetare varit med och utformat ett stort antal vindsvåningar varför du med fördel kan rådfråga mäklaren. Det kan också vara fördelaktigt att samla på sig bilder och inspiration från andra bostäder och kanske ta med sig bilderna för en dialog med byggherren. Många av våra köpare hämtar sin inspiration från sociala medier där Instagram och kanske framförallt Pinterest är vanliga inspirationskällor.

När du köper en vindsvåning på ritning är planering av din befintliga bostad viktig. Ibland kan det vara upp till ett år innan du ska flytta in i din nya vindsvåning därför bör du som köpare se till att ha en tillfällig bostad alternativt planera försäljningen av din nuvarande bostad med hänsyn till inflyttningsdatumet. Prata gärna med våra mäklare för att få rådgivning kring hur du på bästa sätt kan lägga upp försäljningen av din nuvarande bostad.